۱۳۸۹/۵/۲۹

با شما دو تا هستم ...! با شما دو تا هستم که برای نماد استبداد می رقصید و بدون در نظر گرفتن واقعیات, قلب مادران داغ دیده ی شهیدان راه آزادی را می آزارید. بله با شماهستم. آقایان عصار و افتخاری... شما که نام خود را هنرمند نهادید.  اما هنر به شرافت متصل است. و شرافت یک فرد, چه هنرمند و چه غیر هنرمند بستگی به نوع برخورد وی با جامعه دارد. یک هنرمند همیشه با جامعه همراه است و شادی مردم شادی او, و غم مردم غم اوست. بزرگ ترین هنر هم داشتن مردم است. چه هنری بزرگ تر از این؟  آقایان به اصطلاح هنرمند... شما با این کار وجود خود را از راستی ها تهی کردید چون با یک شخص ناراست و دروغگو که رای و اعتماد مردم را دزدیده است همراه شدید. شاید صدها سخن ناگفته ی دیگر باقی بماند, اما... فردا چگونه می خواهید به روی هموطنان و مادرانی که بار سنگینی به اندازه ی یک تاریخ را بر دوش خود دارند نگاه کنید؟    

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ما از انتقادات شما پشتیبانی می کنیم ولی نظرات حاوی عبارات رکیک و همچنین اسپم حذف خواهند شد. با سپاس از دیدگاه های شما