۱۳۸۹/۱۰/۹

آقای شریعتنداری لشگر میرحسین را نمی بینی؟

 به این کاری ندارم که موسوی خود را نه رهبر بلکه "همراه مردم" نامیده است اما جدای از آن, این که میرحسین موسوی را بی لشگر می خوانی وقاحت بی حد و حصر تو را نشان می دهد. البته از تو که سردسته ی ساندیس خوران و ماله کشان حکومت خودکامه ی سلطانعلی هستی بیشتر از این انتظار نمی رود. شماها اننقدر بدبخت هستید که در هر مناسبتی راه های ارتباطی از قبیل موبایل و اینترنت را محدود می کنید و در هر قدم  ساندیسخوران جیره خوار را مامور می کنید که به دقت مواظب باشند!  حتما خاطر مبارک است که در بحبوبه ی کودتای سرکوبگرایانه ی شما , مردم ما بدون ترس به خیابان ها آمدند تا قاطعانه مخالفت خود را با شما ابراز کنند.  این عکس ها را ببین تا دیگر بیشتر خودت را به خریت نزنی! این تنها گوشه ای از خیزش سبز مردمی علیه کودتای آغا در 25 خرداد پارسال است...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ما از انتقادات شما پشتیبانی می کنیم ولی نظرات حاوی عبارات رکیک و همچنین اسپم حذف خواهند شد. با سپاس از دیدگاه های شما