۱۳۸۹/۱۱/۲۸

یک تحلیل! چرا این رژیم یکی از کثیف ترین رژیم های دنیاست؟

 رژیم کنونی یک رژیم دینیست و در یک رژیم دینی وجدان معنایی ندارد بلکه دگماتیک های دینیست که معنادار می شود. هر حکومت توتالیتری وقتی که دست به جنایت هایی می زند ممکن است پس از مدتی به خود بیاید و ندای وجدان, دیکتاتور را لا اقل به ملایمت و یا عقب نشینی وا دارد. اما در یک رژیم دینی آن هم از جنس رژیم جمهوری اسلامی که اساس و پایه ی آن را یک مشت خرافات تشکیل می دهد وجدان و خرد وجود ندارد و حاکمان آن خود را حق مطلق پنداشته که و در توهمات هزار سال پیش خود غوطه ور هستند. چنین رژیمی نمی خواهد خود را با شرایط دنیای امروز تطبیق دهد چون تنها رژیمیست که با توهمات هزار و چهارصد سال پیش سرپا مانده است و حاکمان آن خود را در زمان خلفای تازی می بینند. در چنین رژیمی تمامی خرافات بر صحنه ی حکومت ظاهر می شود . چنین است که دروغ برای حفظ حکومت مباح شمرده می شود و حکم قتل مخالفان را به عنوان محارب امضا می کند. حکومت های توتالیتر در دنیا حداقل پس از مدتی سرکوب به خود می آیند و وقتیکه خود را با قوانین مندرج در حقوق بشر مقایسه می کنند اندکی عقب نشینی می کنند (مانند حکومت شاه) اما حکومت ولایت فقیه تنها حکومتیست که از کثیف ترین شیوه ها برای سرکوب مخالفان خویش استفاده می کند و تنها حکومتیست که انگشت اشاره ی مستبد بزرگ آن که از قضا روزنامه ی کیهان را هم اداره می کند مرتکب وقیح ترین دروغ ها می شود و تنها حکومتیست که مخالف خود را می کشد و برای او مراسم تشییع هم می گیرد, چون همانطوریکه گفتم وجدان در این رژیم جایی ندارد و از منظر خرافات شیعه که اساس رژیم را تشکیل می دهد برای پیشبرد منافع خود می توان به دروغ متوسل شد. دلیل هم این است که این حکومت یک حکومت کاملا اسلامیست و دقیقا هم دارد دستورات اسلام را پیاده می کند. حقیقت آن است که اسلام دینی دوچهره است و مرز خوبی و بدی در آن به هیچ وجه مشخص نیست. در اسلام آدمکشی بد است اما اگر برای پیشبرد مقاصد اسلام باشد بسیار خوب است و اسمش را اعدام محارب می گذارند!!! دروغ چیز بدیست اما اگر برای پیشبرد مقاصد اسلام و مسلمین باشد بسیار خوب است و اسمش را هم تقیه می گذارند(رجوع کنید به مقالات خمینی)!!! ترور افراد بسیار بد است اما اگر برای پیشرفت اسلام و نابودی دشمنان باشد کاری درست است همانطور که پیغمبر اسلام دستور ترور ابی رافع یهودی را داد!!! در اسلام اگر دزدی میان مسلمانان باشد چیز زشتیست و دست دزد را باید قطع کرد اما اگر اموال یهودیان را در جنگ خیبر بگیرند و به زنان کفار به عنوان کنیز تجاوز کنند کار درستیست و اسمش دیگر دزدی نیست بلکه غنیمت و بهره ی حلال است!!! بنابراین براندازی چنین رژیمی بسیار سخت تر از رژیم های توتالیتر معمولی است چون تاکنون با این جور طرز تفکر و خرافات سرپا مانده است. من فکر می کنم که برای فائق آمدن بر چنین رژیم کثیفی که واقعا بی شرمی را از حد گذرانده است تر و خشک با هم خواهند سوخت و دین هم همراه با این رژیم قربانی خواهد شد . جز این راه دیگری وجود ندارد.        

۲ نظر:

  1. ین رژیم دینی نیست، یک رژیم عملگراست که برای بقای خود حاضر است هر کاری بکند. وگرنه به تک تکشان که نگاه کنید نخوت و تجمل پرستی و دروغ و تذویرو هزار چیز غیر مذهبی از آنان فوران میکند. فراوانند از این حکومتیان و فرزندانشان در ایران و بقیهجهان که میگسارند و فحشا پسند و خوش گذران. ولی همه اینها را در لوای دین انجام میدهند چرا که قتل و خفقان بنام خدا آسانترین را فرار از پاسخگویی است. کلیسا همین کار را دو قرن پیش با موفقیت انجام میداد.

    پاسخحذف
  2. با یک قطعه مفتول ضخیم که بشکل ٧ خم شده و کرمک دوچرخه (یک شلنگ باریک کشسان که کمی از آن را در انتهای سوزن باد لاستیک دوچرخه قرار میدهند) میتوان تیروکمان پر قدرت و مخربی ساخت. این پلخمون میتواند تیر هایی از مفتولی باریکتر ولی همچنان تا حد امکان ضخیم که بتوان به قطعات کوچکتر٢ تا ٢/٥ سانت برید و بشکل ٧ های کوچک درآورد را تا مسافتهای زیاد پرتاب کند. امتحان کنید. از قدرت تخریب آن متحیر خواهد شد. ٢- صورت و چشمان خود را از گزند تیر مزدوران بپوشانید. عینک شنا بتنهایی برای مبارزه با گاز اشک آور موثر نیست، ورود گاز به بینی و دهان هم همان اثر ورود بچشم را دارد. لطفأ در بالاترین منتشر کنید، من اکانت ندارم. سبز باشید.

    پاسخحذف

ما از انتقادات شما پشتیبانی می کنیم ولی نظرات حاوی عبارات رکیک و همچنین اسپم حذف خواهند شد. با سپاس از دیدگاه های شما