۱۳۹۰/۱۱/۷

آقای نوری زاد شهامتتان ستودنیست اما لطفا به نامه بازی پایان دهید، گوشی برای شنیدن نیست

آقای نوری زاد با درود. نامه های شما به دیکتاتور کبیر را کم و بیش می خوانم و نثر زیبا و ادبی شما را تحسین می کنم و شهامتتان را هم می ستایم. گویا امروز نامه بیستم شما هم در فضای مجازی انتشار یافت و دارای نکات قابل توجهی بود اما در هر صورت می خواستم از رویه شما انتقادی کوچک کنم و اگر اجازه دهید زبان به گله گشوده و کمی در حضورتان جسارت کنم. مرد محترم این نامه بازی چیست که راه انداخته اید و هر از چندگاهی برای خامنه ای نامه می نویسید؟ که چه شود؟ چرا وقت خودتان و دیگران را می گیرید و به کار عبث و تقریبا بیهوده روی آورده اید؟ شاید نامه های نخستین شما برای به روی کاغذ آوردن درد دل های شما بوده است، اما اگر فکر می کنید که خامنه ای از تمامی فجایع باخبر نیست و شما می توانید او را آگاه کرده و یا تلنگری به او بزنید سخت در اشتباهید. البته شما هم احتمالا از این امر غافل نیستید و شاید هم می خواهید اتمام حجت کنید و یا در قالب گفتگو با دیکتاتور کمی قلم چرخانده و از اوضاع نابسامان برای همگان بگویید، اما آیا بهتر نیست به جای نوشتن برای شخصی که شنوایی و بینایی خود را در اثر قدرت مطلقه از دست داده است، تنها مستقیما برای ملتتان نامه بنویسید، بله برای ملت بنویسید و اصلا خامنه ای را دیگر مورد خطاب قرار ندهید. درست است که نوشتن همین متن هم در شرایط شما نشان از شهامت والای شما دارد، اما آیا بهتر نیست که اصلا او را به حساب نیاوریم که بخواهیم برایش نامه هم بنویسیم؟ خامنه ای تنها از نظر ما یک دیکتاتور مطلق به حساب می آید و دیکتاتور مطلق کسیست که دیگر در اعماق لجن فرو رفته و باید او را بدون توضیح و سرزنش مستقیما از اریکه قدرت پایین کشید. لطفا دیگر در نامه هایتان خامنه ای را مورد عتاب و خطاب قرار ندهید چرا که ارزش او کمتر از آنی است که به نصیحت کردن او روی آوریم. تمام گفتنی ها گفته شده و فرصت برای اصلاح مدت هاست که گذشته است. با چنین دیکتاتوری نمی توان حتی از روی مصلحت به گفتگو نشست، چون نخستین چیزی که در حکومت دیکتاتوری از بین می رود منطق و تعامل میان حکومت و مردم است، و تا چنین اصولی مهیا نباشد نامه نویسی های دلسوزانه و پندآموز جز اتلاف وقت اثر چندانی نخواهد داشت.

با احترام، به امید آزادی شما و تمامی زندانیان دربندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

ما از انتقادات شما پشتیبانی می کنیم ولی نظرات حاوی عبارات رکیک و همچنین اسپم حذف خواهند شد. با سپاس از دیدگاه های شما